ศัลยกรรมไทย เกาหลี

ศัลยกรรม เกาหลี ราคา ข้อดี-ข้อเสีย แตกต่างกันอย่างไร

ศัลยกรรมในไทยก็ได้ ! ไม่เห็นจำเป็นต้องไปไกลถึงเกาหลีเลยค่าใช้จ่ายแพงกว่าสามถึงสี่เท่าตัว ทำไมจะต้องจ่ายแพงกว่าในเมื่อศัลยแพทย์ไทยก็มีและทำได้เหมือนในประเทศเกาหลีเลย ?

Read More